Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 301/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας” με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 201-2020”, προϋπολογισμού 121.495,20 € με ΦΠΑ.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 300/2021 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης απόν τον ΚΑ 6739.0004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Τσίρου και ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης φθορών του διαμερίσματος 3ου ορόφου στην Θεσσαλονίκη.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 299/2021 – Αντικατάσταση υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Πενταβρύσου.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 298/2021 – Έγκριση γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευση πίστωσης

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 297/2021 – Αποδοχή της 2ης Ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 296/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας -αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 295/2021 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο ” Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 294/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαϊδας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας”, με κωδικό ΟΠΣ 5071132, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο