Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 21/2017

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2018 – Αποδοχή ποσού για το υποέργο Εγκατάσταση μέσων ενεργειακής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους Παιδικούς βρεφονηπιακούς Σταθμούς Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης έργου

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για « Συστήματα εκκίνησης ύπτιου για τις ανάγκες του Κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2018 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2018 – Παραχώρηση μελετών του Δήμου Εορδαίας στην ΔΕΥΑΕ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2018 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση δαπανών που αφορούν δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2018 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2022

[…]
July 11, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
July 11, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Εσωτερική Οδοποίια Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτη 27/2005

[…]
Accessibility
Κλείσιμο