Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 16/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2019 – Έγκριση 1υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»- Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 66/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2019 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2019 – Έγκριση σύμβασης – Πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2019 – Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς , μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΤΗΠ και Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 62/2019 – Δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα δημοτικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τις μετεγκαταστάσεις των τοπικών κοινοτήτων Μαυροπηγής και Αναργύρων

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2019 – Υιοθέτηση ψηφίσματος κατά της αναστολής λειτουργίας του Ταχυδρομικού καταστήματος Εμπορίου

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο