Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018 -2019.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιάς του οχήματος του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2019 -Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ,για διόρθωση λανθασμένης έγγραφης στο Κτηματολόγιο.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ,για διόρθωση λανθασμένης έγγραφης στο Κτηματολόγιο.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2019- Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 280/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

[…]
November 14, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 22/2019 – Πρόταση για τον ορισμό πιθανών χώρων ταφής, σε πιθανή εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στον Δήμο Εορδαίας.

[…]
November 14, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 21/2019 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2020.

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2019 – Σύμφωνη γνώμη Κοινότητας Πτολεμαΐδας για κοπή δέντρων

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2019 – Αρνητική γνωμοδότηση για «παραχώρηση κατά χρήση» έκτασης 727 τ.μ. στην Καραγιαννάκη Φωτεινή του Ιωάννη στο αγρόκτημα (Αυλαγάδες) Πτολεμαΐδας, για αγροτική χρήση- δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο