Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2019 – Εγκρίθηκε η 1/2019 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2019».

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2019 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2019 – Συνδιοργάνωση Δήμου Εορδαίας με τους πολιτιστικούς- Ποντιακούς Συλλόγους της περιοχής επετειακές εκδηλώσεις από τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου – Εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2019 – Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων λόγω αναθεώρησης – ενημέρωσης της υπ’αριθ. 27/2013

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2019 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου – Τροποποίηση πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος 2019

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας».

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο Κατασκευή Ποτίστρων στην Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτης 26/2016.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικός ) για το έργο «Κατασκευή Φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού »

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο