Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2019 -Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2019 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2018.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2019 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2018.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Α Κατανομή 2019 )

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2019 – Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου ( λαϊκών αγορών ) στους Ραδουνισλή Νικόλαο και Αϊβατζίδη Αναστάσιο.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 10/2019 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την αντιμισθία του Προέδρου και των μελών του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 83/2019 – Παραχώρηση χώρου για την πρακτική εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 82/2019 – Καθορισμός αρδευτικής περιόδου & σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2019

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 79/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 78/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2019 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2019»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο