Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296 Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & πρ/σμού οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση έργου Εργασίες Ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Προέδρου της Τ.Κ. Καρυοχωρίου στην Αθήνα και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2019 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το έργο Συντήρηση στέγης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΕΒΑΛ »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2019 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης του έργου “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υπ’ αριθ. 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018) και αποδοχή του ποσού των 800.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαϊδας».

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2019 – Έκγριση δαπάνης σε εκτέλεση της 542/2017 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2019 – Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2019 – Δωρεά του Δήμου Εορδαίας προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για την Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της παθολογικής και νεφρολογικής κλινικής και ενός ασθενοφόρου ελικοπτέρου για τις ανάγκες του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο