Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ” με αριθμ. μελέτης 14/2013

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ αε δύο wc του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελ. 7/2018 & Αποκατάσταση εγκατάσταση θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Ανατολικού αριθμ. μελέτης 5/2017

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 108/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2019 – Έγκριση 8ης παράτασης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2019 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο