Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2019 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την υλοποίηση της πράξης ” ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Σπηλιάς

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2019 – Παραλαβή μελέτης “Γεωφυσικής έρευνας χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή ΡΕΜΙΝΑΛΑΡ Αγροκτήματος Μαυροπηγής

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή – συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2019 – Διαπίστωση αποκατάστασης ελαττωμάτων στο έργο «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 25/2006, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 115/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Επισκευή Φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 1/2014.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια » αριθμ. μελέτης 23/2017.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 19/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο