Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 311/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 310/2021 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 309/2021 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου “Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 308/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 307/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών πρασίνου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, δίμηνης διάρκειας

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 306/2021 – Έγκριση ή μη της μετακίνησης του Δημάρχου – εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 305/2021 – Έγκριση ή μη της γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 304/2021 – Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ Πτολεμαϊδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 303/2021 – Συμπλήρωση της 277/2021 ΑΟΕ, περί Πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου στο Κέντρο Κοινότητας

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε 302/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο