Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2019 – Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου» προϋπολογισμού 2.123.000,00€

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2019 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών , στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους .

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2019 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής ακαταλληλότητας τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2019 – ‘Εγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2019 – Λήψη απόφασης για την καταστρογή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ 1/2019 Απόφασης τοπικής Κοινότητας Γαλάτειας σχετικά με την ονομασία Πλατείας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2019 – Πρόταση ονομασίας της 5ης μονάδας της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα V- ΑΗΣ Καρυοχωρίου

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 9/2019 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων- Τμήματα Ένταξης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο