Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2019 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2019 – Παραλαβή της μελέτης « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 161/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2019 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ( Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου » αριθμ. μελέτης 27/2005

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( τακτοποιητικού ) του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων α) Συντήρηση κτιρίου κέντρου κοινότητας » και συντήρηση σιντριβανιού ΤΚ Καρυοχωρίου »

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο