Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173/2019 – Εγκρίθηκε η 2/2019 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2019».

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2019 – Αποφασίσθηκε η Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Ολυμπιάδος.

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2019 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας έτους 2019

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2019 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2019 – Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αρδασσα.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2019 – Αποδοχή ποσού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την επιστροφή του ποσού των 3.063,43 € από ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) σχετικά με την εξόφληση οφειλής στη ΔΟΥ του υπ’ αρ. 3/Α/2019 χρηματικού εντάλματος πληρωμής

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2019 – Αποδοχή ποσού από το Υπ. Εσωτερικών για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων κατά την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτ/κών εκλογών.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2019 – Αποδοχή ποσού 15.554,83 € που αφορά την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2019 – Διαγραφή χρηματικού καταλόγου

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2019 – Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο