Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΔΕ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αρ. μελ. 6/2014

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2019 – Αποδοχή του Δήμου Εορδαίας να καταστεί τριτεγγυητής για την υλοποίηση από την ΔΕΥΑ Εορδαίας της ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των οφειλομένων προς την ΔΕΗ

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ 179/2019 – Αποφασίσθηκε συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του υπ.αριθμ. 989 ακινήτου αγροκτήματος της ΤΚ Περδίκκα Δήμου Εορδαίας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2019 για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στις Τοπικές Κοινότητες Περδίκκα , Βλάστης και στον Οικισμό Καρδιάς για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2019 – Έκδοση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2019 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο