Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2019 – Διαγραφή ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2019 – Αποφασίσθηκε η απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Πύργων – Περαίας» λόγω υλοτόμησης κατά τη διαχειριστική περίοδο 2019-2028.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2019 – Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρου

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 190/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Φούφα» με αριθμ. μελ. 8/2013.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2019 – Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας του Α Σταδίου της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμ. μελ. 15/2016.

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 17/2016.

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 17/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο