Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2019 – Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2019 – Eγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας δήμου Εορδαίας».

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής της έκπτωτης εργολαβίας του έργου « Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας »

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης κηδείας άπορου Δημότη μας και ανάθεση σε οίκο τελετών.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 2/2019 Απόφασης Τ.Κ. Βλάστης σχετικά με «Συναίνεση του ΔΣ της ΤΚ Βλάστης για αναζήτηση κρυμμένων θυσαυρών»

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2019 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2019

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2019 – Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2019 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2019 – Μη έγκριση απευθείας ανάθεσης του προς εκμίσθωση χώρου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ μεγάλος χώρος), κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην ΤΚ Άρδασσας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο