Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2019 – Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση βρεφονηπιακού σταθμού Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας στον Δήμο Εορδαίας

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2019 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρου που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου στην Πτολεμαΐδα.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 11ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 211/2019 – Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστων υλικών.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2019 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και η λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου 2019 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 207/2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206-2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204-2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας και εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυση της σύμβασης για το εν λόγω έργο.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο