Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2019 – 228-2019 ΑΔΣ Ορισμος ΔΣ σχολικης επιτροπής Α-Θμιας εκπαίδευσης

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας με την Επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ » ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2019 – Συγκρότηση ΔΣ ΚΕΔΕ

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕYAE )

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 221/2019 – 221-2019 ΑΔΣ Συγκρότηση ΔΣ ΔΕΤΗΠ

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2019 – Επικύρωση πρακτικού Σύμπραξης των παρατάξεων «ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ- ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» και «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ» του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2019 – Εκλογή μελών ( Τακτικών και αναπληρωματικών ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2019 – Εκλογή μελών ( Τακτικών και αναπληρωματικών ) Οικονομικής επιτροπής

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2019 – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2019 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο