Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Γ Κατανομή 2019 )

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΫ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2019- Εκτέλεση έργου Αντικατάσταση εξωτερικών Κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βλάστης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2019 – Εκτέλεση έργου «Κατασκευή W.C ΑΜΕΑ στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας » – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2019 – Αποδοχή ποσού 511.500,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδα » – Τροποποίηση πρ/σμού Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2019 – Αντικατάσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής – και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2019 – Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων κινητής Τηλεφωνίας.

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2019 – Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο Ύδρευσης Ολυμπιάδος – Γαλάτειας – Αναργύρων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο