Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 22/2019 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 21/2019 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την «Αλλαγή τρόπου κατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2019 – Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2019 – Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και έγκριση καταβολής αποζημίωσης μελών ΔΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 293/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2019 – Έγκριση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2019 – Επικυρωποίηση της υπ’ αριθ. 234/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2019 – Παραχώρηση κατά χρήση ξύλινης κατασκευής σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2019 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελ. 30/2017.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας» με αριθμ. Μελ. 12/2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο