Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2021 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Εορδαίας ενόψει της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 550MW στην θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαϊδα” της εταιρείας “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.” και 2ο Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,9824 MW στη θέση “ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 329/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 328/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 327/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 326/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 325/2021 – Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 43/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 324/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 323/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 322/2021 – Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 53/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο