Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 337/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « Ανάπλαση Κεντρικών οδών Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς Β Φάση.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργων : α) για το έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου για το έργο « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 331/2019 – Ορισμός Επιτροπών παραλαβής για τις εργασίες αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δήμου Εορδαίας , κατ΄ εφαρμογή του Ν.4412/2016

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2019 – Έγκριση απόφασης Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Αναρράχης στους τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο