Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2019 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2020

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2019 – Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη διοικούσα επιτροπή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Δ Κατανομή 2019 )- Τροποποίηση πρ/σμού

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2019 – Λήψη απόφασης για προσωνυμία 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας « Ευαγόρας Παλληκαρίδης »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας».

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 338/2019 – Έγκριση 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης – Εμπορίου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο