Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2019 – Διαγραφή οφειλών.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χωρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μελέτης 7/2019. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ- Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2019 – Διαγραφή οφειλών.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο