Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2020 – Προτάσεις για τον εξωραϊσμό και την αποψίλωση οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2020 – Προτάσεις για την ανάπλαση και ορθολογιστική διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου της Κεντρικής Πλατείας της Πτολεμαΐδας.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π . 7/2020 – Προτάσεις για τα αδέσποτα ζώα της πόλης της Πτολεμαΐδας

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2020 – Προέγκριση ίδρυσης παιδότοπου

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 5/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ. Π. 4/2020 – Αναστολή εκτέλεσης της υπ.αριθμ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας μέχρι το Συμβούλιο της κοινότητας Πτολεμαΐδας λάβει πλήρη γνώση όλου του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκε η υπ. αριθμ. 41/2020 αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας .

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Έγκριση υποχρεωτικής τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2020 – Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας»

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2020 – Aποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή του συνολικού ποσού 594.095,20 €

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2020 – Έγκριση μέτρων Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο