Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία έως 2.500€.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2020 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Έγκριση διενέργειας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας – παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2020 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2020 – Έγκριση Αναθεωρημένων πινάκων ΟΠΔ έτους 2020.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 15/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 14/2020 – Πρόταση για την τοποθέτησης δύο κατά ελάχιστο υποδομών ύδρευσης (ποτίστρες), προς εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 13/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 12/2020 – Εισήγηση Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με τον Κανονισμός λειτουργιάς Λαϊκών Αγορών

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 11/2020 – Προτάσεις για το κλάδεμα, αποξήλωση ή αντικατάσταση επικίνδυνων για την ασφάλεια, των πολιτών, δέντρων σε σημεία της πόλης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο