Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 27/2005.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2020 – Έγκριση ή μη της 11ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» .

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » – ματαίωση ή μη της διαδικασίας.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 290/2020 – Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2020.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2020 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 288/2020 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2021.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2020 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο