Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 30/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών συντηρήσεων δημοτικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα υπό δημοπράτηση έργα του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 9/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 75.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0123 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας» ΣΑΕΠ541, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 203/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 202/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της ΔΕ Μουρικιου ( 1Ο Εξαθεσιο ολοημερο)» , αριθμ μελ. 4/2015 προϋπολογισμού 233.957,53 ευρω, πρόγραμμα «Αστική Αναζωογονηση 2012-2015» . Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 29/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 28/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο