Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2018 – Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Κολυμβητικής συνάντησης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας από 28 -29 Απριλίου 2018.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2018 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2018 – Διόρθωση τίτλου έργου στον προϋπολογισμό οικονομικού Έτους 2018 στο ορθό Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού και αντικατάσταση υδρορροών » και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2018 – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών για την υπηρεσία Πρασίνου

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 226/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού καταστήματος στον πρώην Δήμο Αγίας Παρασκευής προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκατάστασης Ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2018 – Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος επί του αιτήματος του Συλλόγου συζύγων θανόντων σχετικά με την χορήγηση των συντάξεων χηρείας.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 83/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο