Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2018 – Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 6ο Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 100/2018 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2017.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2018 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2017.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2018 – Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα Ι στον Αθλητικό Σύλλογοι Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2018 – Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 14ου Νηπιαγωγείου

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2018 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2018 – Έγκριση επιστροφής τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ ( από 1-1-2016 έως 31-10-2016 2η παράταση )

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2018 – Μείωση μισθωμάτων ακινήτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο