Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2021 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών.

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2021 – Στελέχωση μιας θέσης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Εορδαίας

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2021 – Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων Ν 5 & 6 στο εμπορικό

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2021 – Αποφασίσθηκε η εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και μεταχειρισμένων συσσωρευτών/ μηχανημάτων έργου.

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2021 – Καθορισμός τιμής μονάδος για τμήμα δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ελευθεριάδη (1/21 πράξη τακτοποίησης

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2021 – Καθορισμός τιμή μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαριγώς Χατζηαυγουστίδη

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2021 – Διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων έτους 2021 του Δήμο Εορδαίας.

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2021 – Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2021 – Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Κάτω Πτολεμαΐδα.

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2021 – Έκδοση ψηφίσματος για την απόσυρση του υπό κατάρτιση Νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας που αφορά την αναβάθμιση των σχολείων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο