Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2018 – Στήριξη εμπορικής έκθεσης Δυτ. Μακεδονίας 2018

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2018 – Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σπουδαστών Δ. Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Εορδαίας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2018 – Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2018 – Ορισμός νέου εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2018 – Κατανομή ποσού ( β κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 30/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2017»

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης. Δ.Σ. 147/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 10/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 και χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνική πρότυπα ,βάσει του Ν 4308/2014».

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2018 – Χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο