Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαϊδας

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 8/2016

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 9/2017

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συντήρηση Αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβούνου» με αριθμό μελέτης 16/2016

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2018 – Θετική Γνωμοδότηση για έκδοση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης διασύνδεση κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2018 – Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη έργου/ων στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2018 – Εγκριση δημιουργίας Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Εορδαίας

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2018 – Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Εορδαίας

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» _ Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2018 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο