Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 49/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την συστέγαση των Νηπιαγωγείων του Μηλοχωρίου στους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2018 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων που βρίσκονται επί της οδού Αν. Νικολαίδη (κοινόχρηστος χώρος) – επί της οδού Αδύσσης 18 στην Πτολεμαΐδα

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2018 – Εγκρίθηκε η 2/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδ. Σταθμός και Κοιμητήρια)

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 230/2018 – Ανανέωση μείωσης μισθωμάτων Περιπτέρων.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2018 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2018 – Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής και εξειδίκευση πιστώσεων.

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 227/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2018 – Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο