Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2018 – Δέσμευση του Δήμου Εορδαίας για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Εορδαίας»

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για επίλυση Δημοτικών Υποθέσεων

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2018 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 275/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 37/2018 Απόφαση της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2018 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2018 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 272/2018 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 271/2018 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018 .

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2018 – Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος της εταιρείας WIND HELLAS τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ σχετικά με την άδεια κατασκευής κεραίας Σταθμού στη θέση Βλάστη ( 1201789 ) λόγω διόρθωσης θέσης δομικών αλλαγών και τροποποίησης κεραιοσυστημάτων .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο