Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Συντήρηση 1ου δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων ΤΚ Περδίκκα »

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. »

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 293/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας» με αριθμ. μελέτης 20/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας» με αρ. μελ. 21/2017.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 21/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2018 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 6/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2018 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο