Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 14, 2019

Αρ. Απόφαση Δ.Σ. 306/2018 – Εκμίσθωση αποθήκης που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 305/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2018 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 303/2018 – Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Σπηλιάς

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 302/2018 – Αποδοχή ταμειακού υπολοίπου και τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων του ΝΠΙΔ Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 301/2018 – Δωρεάν αποδοχή προς χρήση μηχανήματος έργου από την ΔΕΥΑΕ για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 300/2018 – Παραχώρηση της Χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Ερμακιάς στον Γυμναστικό – εκπολιτιστικό Σύλλογο Ερμακιάς το Φρούριο

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2018 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς Διοικούσας επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 298/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου « Βελτίωση χώρου υποδοχής εκτάκτων αναγκών (περιοχή αγροκηπίου)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2018 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Συντήρηση Αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου., β) Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και Συντήρηση Π.Σ και Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδος.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο