Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 358/2018 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου » με αριθμό μελέτης 14/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΦΟΥΦΑ αριθμ. μελέτης 26/2006

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 356/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαίδας αριθμ. μελέτης 9/2017

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ αριθμ. μελέτης 16/2016

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 354/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ »

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 353/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας »

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση 25ης Μαρτίου » αριθμ. μελέτης 14/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351/2018 – Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 350/2018 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 349/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 27/2018 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Κατανομή ποσού ( Δ κατανομή 2018 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας» .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο