Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αναρράχης»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2019 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση προς την ΔΕΤΗΠ Δημοτικής έκτασης 54 τ.μ. που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου του 9ου Δημοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή κτιρίου υποσταθμού Τηλεθέρμανσης για τις ανάγκες τροφοδότησης με τηλεθέρμανση του οικισμού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαΐδας Ι, II IV V

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2019 – Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ Χουλιαράκη.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2019 – Καθορισμός των τυπικών προσόντων μετά από την σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού – Ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στον Δήμο Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2019 – Αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες για το ασφαλτικό οδόστρωμα που κατασκευάστηκε, στα πλαίσια του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ”

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο