Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας».

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο Κατασκευή Ποτίστρων στην Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτης 26/2016.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικός ) για το έργο «Κατασκευή Φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού »

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2019 – Έγκριση 1υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»- Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 66/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2019 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2019 – Έγκριση σύμβασης – Πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2019 – Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς , μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΤΗΠ και Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο