Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2021 – Κατάργηση κενωθέντων περιπτέρων Α. στην Κοινότητα Άρδασσας Β. στην Κοινότητα Εμπορίου

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Περδίκκα στην Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2021 – Αποφασίσθηκε η παράταση μείωσης μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περίπτερου επί της Φούφα και Δημοκρατίας

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2021 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 254/21 ΑΟΕ)

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2021 – Έγκριση της άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με κατάργηση πεζόδρομου και την δημιουργία ενός Ο.Τ. το οποίο προκύπτει από την συνένωση των Ο.Τ. 297ε και 297θ.

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2021 – Έγκριση φακέλου Δημόσιας

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2021 – Ορισμός δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 100/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2021 – Κατανομή ποσού (Γ κατανομή 2021) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2021 – Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο