Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2019 – Έγκριση 8ης παράτασης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2019 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296 Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως »

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & πρ/σμού οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση έργου Εργασίες Ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Προέδρου της Τ.Κ. Καρυοχωρίου στην Αθήνα και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2019 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το έργο Συντήρηση στέγης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΕΒΑΛ »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο