Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2019 – Διαπίστωση αποκατάστασης ελαττωμάτων στο έργο «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 25/2006, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 115/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Επισκευή Φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 1/2014.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια » αριθμ. μελέτης 23/2017.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 19/2016.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ” με αριθμ. μελέτης 14/2013

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ αε δύο wc του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελ. 7/2018 & Αποκατάσταση εγκατάσταση θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Ανατολικού αριθμ. μελέτης 5/2017

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 108/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο