Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2019 – Αποδοχή ποσού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την επιστροφή του ποσού των 3.063,43 € από ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) σχετικά με την εξόφληση οφειλής στη ΔΟΥ του υπ’ αρ. 3/Α/2019 χρηματικού εντάλματος πληρωμής

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2019 – Αποδοχή ποσού από το Υπ. Εσωτερικών για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων κατά την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτ/κών εκλογών.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2019 – Αποδοχή ποσού 15.554,83 € που αφορά την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2019 – Διαγραφή χρηματικού καταλόγου

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2019 – Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρων

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2019 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2019 – Παραλαβή της μελέτης « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 161/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο