Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 2/2019 Απόφασης Τ.Κ. Βλάστης σχετικά με «Συναίνεση του ΔΣ της ΤΚ Βλάστης για αναζήτηση κρυμμένων θυσαυρών»

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2019 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2019

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2019 – Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2019 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2019 – Μη έγκριση απευθείας ανάθεσης του προς εκμίσθωση χώρου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ μεγάλος χώρος), κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην ΤΚ Άρδασσας

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2019 – Διαγραφή ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2019 – Αποφασίσθηκε η απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Πύργων – Περαίας» λόγω υλοτόμησης κατά τη διαχειριστική περίοδο 2019-2028.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2019 – Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρου

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 190/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Φούφα» με αριθμ. μελ. 8/2013.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2019 – Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο