Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και η λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου 2019 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 207/2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206-2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204-2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας και εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυση της σύμβασης για το εν λόγω έργο.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2019 – Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2019 – Eγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας δήμου Εορδαίας».

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής της έκπτωτης εργολαβίας του έργου « Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας »

[…]
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης κηδείας άπορου Δημότη μας και ανάθεση σε οίκο τελετών.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο