Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2019 – Επικύρωση πρακτικού Σύμπραξης των παρατάξεων «ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ- ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» και «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ» του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2019 – Εκλογή μελών ( Τακτικών και αναπληρωματικών ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2019 – Εκλογή μελών ( Τακτικών και αναπληρωματικών ) Οικονομικής επιτροπής

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2019 – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2019 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ

[…]
January 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2019 – Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση βρεφονηπιακού σταθμού Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας στον Δήμο Εορδαίας

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2019 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρου που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου στην Πτολεμαΐδα.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 11ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 211/2019 – Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστων υλικών.

[…]
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2019 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο