Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2019 – Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2019 – Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωση ακινήτων, και κινητών του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2019 – Αποφασίσθηκε η συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 230/2019 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2019 – Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2019 – 228-2019 ΑΔΣ Ορισμος ΔΣ σχολικης επιτροπής Α-Θμιας εκπαίδευσης

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας με την Επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ » ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2019 – Συγκρότηση ΔΣ ΚΕΔΕ

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕYAE )

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 221/2019 – 221-2019 ΑΔΣ Συγκρότηση ΔΣ ΔΕΤΗΠ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο