Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου για το έργο « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 331/2019 – Ορισμός Επιτροπών παραλαβής για τις εργασίες αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δήμου Εορδαίας , κατ΄ εφαρμογή του Ν.4412/2016

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2019 – Έγκριση απόφασης Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Αναρράχης στους τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 327/2019 – Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Εμπορίου

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας »

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων : α) « ΑΝΑΚΑΤΑΣΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και β) « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο