Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη διοικούσα επιτροπή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Δ Κατανομή 2019 )- Τροποποίηση πρ/σμού

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2019 – Λήψη απόφασης για προσωνυμία 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας « Ευαγόρας Παλληκαρίδης »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας».

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 338/2019 – Έγκριση 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης – Εμπορίου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 337/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « Ανάπλαση Κεντρικών οδών Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς Β Φάση.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργων : α) για το έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο