Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2020 – Έγκριση απόφασης ΚΕΔΕ σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2020.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2020 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων προαγωγής υγείας.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2020 – Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του « Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης » σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έκπτωσης εργολαβίας έργου Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2020 – Έγκριση « Παράταση διάρκειας της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2020 – Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2019 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2020

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2019 – Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο